TEKNOLOGIER

Assembly Voting arbejder med open source teknologier for at sikre overholdelsen af krav om fuld åbenhed, datasikkerhed og høj brugervenlighed for vælgere, kandidater og valgansvarlige. 

Mere specifikt er kravene:

1.

Fuld åbenhed omkring systemopbygningen og mulighed for at udøve uvildig kontrol med valghandlingen.

2.

Sikkerhed for beskyttelse af persondata og anonymitet under valghandlingen.

3.

Høj brugervenlighed for at leve op til kravet om lige adgang til demokratiet.

Assembly Votings systemer og hostingmiljøer er designet til at imødekomme såvel lovkrav som førende akademiske anbefalinger inden for e-valgsteknologier. Valgsystemet er endvidere bygget op ud fra anbefalinger fra The European Councils "Legal, Operational and Technical Standards for E-voting" og OSCEs “Guidelines for observation of electronic voting”.

Assembly Voting X

Sikkert og fuldt dokumenteret End-to-End verificerbart digitalt valgsystem

 

 • Open source software

 • Elliptic curve cryptography -- secp256k1 curve

 • Threshold cryptography based on ElGamal cryptosystem

 • Schnorr digital signatures

 • Discrete logarithm zero-knowledge proof

 • Furukawa mixing proof

 • SHA256 hash function

Assembly Votes

Systemet er et multi-tenant system bygget op omkring OSS. Trafik sikres via SSL og stemmer krypteres gennem asymmetrisk kryptering baseret på ellipitiske kurver: 

 • Open Source Software

 • Multitenant architecture

 • Authentification via digital signature or combination of up to 3 factors

 • Asymmetric encryption of votes: Elliptic Curve Encryption

 • SSL

 • Linux servers

Assembly Candidacy

Systemet opdateres løbende og benytter sekvensbaseret versionering. Følgende er listen over Open Source software (sprog og biblioteker) som vi gør brug af i dette system:
 

 • Ruby og Ruby on Rails

 • Bootstrap from Twitter

 • Devise

 • Carrierwave

 • RSpec, Capybara and FactoryGirl

 • ActiveAdmin

 • GLYPHICONS

 • Ligature Symbols

Hosting

Assembly Voting råder over servermiljøer i flere lande. Miljøerne er ISO certificeret ud fra ISO9001, ISO14001 og ISO27001. Serveropsætningerne er fuldt redundante.

Sikker hardware

 • 24 / 7 overvåget Hosting Center

 • Fuld serverredundans

 • Military Class hostingmiljø

 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Vil du vide mere om de forskellige teknologier?