PRIVACY POLICY

Assembly Voting Privacy Policy er vælgerens garanti for fuld anonymitet i valghandlingen og for at alle personfølsomme data i forbindelse med registrering af vælgere og kandidater ikke kompromitteres eller tilgås af uvedkommende.

Assembly Voting har en række præcise krav til produkter og den praktiske håndtering af disse, der er gældende for såvel Assembly Voting ApS, som for samarbejdspartnere på valgprojekter, hvor Assembly Votings produkter indgår.

Såvel systemer som organisering og praktisk håndtering af valgprodukter er under løbende tilsyn og kontrol af uvildige revisionshuse.

Systemerne

  • Fuld åbenhed for ekstern uvildig revision af systemkoder og løsninger til beskyttelse af persondata i valgsystemet

  • Irreversibel systemadskillelse af vælgerID og stemme

  • Højeste niveau af dokumenteret sikkerhed i hosting-miljø af valgsystemerne

Medarbejderne

  • Ingen udøvende medarbejdere på det enkelte valg må have personlige, familiemæssige eller på anden vis nære relationer til personer med direkte interesse i valgresultatet

  • Udøvende medarbejdere skal dokumentere overholdelse af regler for håndtering af persondata

Datahåndtering

  • Alle persondata ved en valghandling håndteres via sikker FTP-server under overdragelse fra 3. part til Assembly Voting

  • Alle data slettes irreversibelt efter endt indsigelsesperiode, og godkendt valgresultat

Læs mere om vores databeskyttelsespolitikker