HISTORIEN

Assembly Voting er i dag Nordeuropas mest anvendte leverandør af digitale valgløsninger til lov- og vedtægtsregulerede valg. Fra starten i 2001 var Assembly Voting tænkt som et idealistisk projekt på demokratiets vegne med fokus på at udvikle tidssvarende demokratiske valgsystemer uden at gå på kompromis med demokratiets grundlæggende principper om stemmehemmelighed, anonymitet, transparens, resultatefterprøvelse osv.

 

Vores ambition.

 

Vi er især optaget af at kunne bevise og dokumentere hele valgprocessen fra start til slut, og arbejder med avancerede krypteringsteknologier og dokumentationsprocesser for at kunne sikre End-to-End verificerbare valghandlinger. 

 

I vores optik er ingen valg for små eller for uvigtige til at blive løst med et dokumenteret sikkert valgsystem.

Globalt og lokalt.

 

Gennem årene har vores produktportefølje udviklet sig fra primært at indeholde sikre internetbaserede valgsystemer med få funktioner, til en lang række nye demokratiprodukter, der dækker alle typer af lov- og vedtægtskrav til valghandlinger.

 

Især vores samarbejde med udenlandske partnere, der anvender Assembly Voting til lokale lov- og vedtægtsbestemte valg har bidraget til udviklingen af nye systemer og funktioner. Vi har bl.a. udviklet vores kandidatopstillingssystemer, så de kan sættes op til nye registrerings- og valideringsparametre tilpasset lokale forhold.

Image by Glenn Carstens-Peters

Proaktiv research strategi

Disse grundlæggende visioner har gennem alle årene defineret Assembly Voting, og været brugt som pejlemærke i alle vores løbende udviklingsaktiviteter. Herunder vores samarbejde med førende internationale forskningsinstitutioner i e-valg.

produkthistorie.png

Produkthistorie