Dokumenteret sikre og brugervenlige syst

Vi leverer

Dokumenteret sikre og brugervenlige systemer

Leverandør til det danske folkestyre

 

Nordeuropas mest benyttede digitale
 systemer til online og hybride lov- og vedtægtsbestemte valg

Assembly Voting er skandinaviens mest benyttede elektroniske valgsystem til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg. Valgsystemet er dansk udviklet og understøtter alle gængse typer af valg.

4000

25M

35K

1M

Gennemførte 
valg
Vælgere
Registrerede 
kandidater
Vælgere i største valg
Dokumenteret sikre teknologier
 • End-to-end verificerbar kryptering

 • Matematisk bevist sikre teknologier

 • Open source teknologier

 • Forskningsbaseret R&D i nye e-valgsteknologier

 • Dokumenteret sikre processer (ISAE3000)

 • Løbende uvildig kontrol v. akademia og revisionshuse

Lov- og vedtægtsbestemte valg
 • Leverandør af digitale valgløsninger siden 2001

 • Skandinaviens mest benyttede leverandør af e-valg

 • Leverandør af valgsystemer til hele verden via internationale partnere

 • Komplet digital demokratisk infrastruktur

 • Selvbetjeningsløsninger og full service

Driftstatus

I dag:

Normal drift i alle systemer

Services

Vores løsninger leveres til alle typer af valgkunder
FULL SERVICE

Til organisationer der har behov for den fulde pakke, hvor Assembly Voting gennemfører alle administrative processer i forberedelsen, gennemførelsen og resultatopgørelsen af en valghandling. Fx et repræsentantskabsvalg, en overenskomstafstemning eller et ældrerådsvalg.

FULL SERVICE
Selvbetjening

Til organisationer der har behov for adgang til systemer, der let og sikkert kan gennemføre kandidatopstillinger og valghandlinger i en medlemsforening. 
Systemerne konfigureres til de gældende valgregler og kan ved kort introduktion betjenes af administratorer uden særlige IT-kundskaber. Fx partiforeninger, boligorganisationer og fagforeninger. 

Selvbetjening
Partnerløsning

Til organisationer der har behov for en dokumenteret sikker og komplet digital demokratisk infrastruktur til løsning af valgopgaver for slutkunder. Det kan være inden for en sektor eller et geografisk afgrænset område. Assembly Voting har et partnerprogram med adgang til systemer, lokal hosting og træning m.m. Nuværende partnere inkluderer Strålfors Finland og UK Engage.

Partnerløsning