Funktioner

Nem Generalforsamling er udviklet for at styrke deltagelsen til generalforsamlinger og andre typer af lov- og vedtægtsbestemte møder i foreninger og lokalsamfund. Systemet er let at sætte op og sikrer overholdelse af formelle krav, Fx til forslagsstillelse, kandidatopstilling, valghandling og mødedokumentation.

Erfaringerne fra lokale foreninger og boligafdelinger har vist, at man kan få flere til at deltage i det lokale demokrati ved brug af Nem Generalforsamling. Systemet har veldokumenterede resultater:

 

 • Flere forslag

 • Mere debat

 • Flere kandidater

 • Større fremmøde ved de fysiske møder

 • Højere stemmeprocent

 

Erfaringerne viser også, at ”graden” af digitalisering af generalforsamlingen kan varieres. I nogle foreninger er der ”kun” behov for digital forslagsstillelse og kandidatopstilling, mens andre foreninger gennemfører fuldt digitaliserede generalforsamlinger. Og så er der de foreninger, der vælger en model, hvor medlemmerne kan benytte både de digitale og de traditionelle deltagelsesmuligheder, i alle faser af generalforsamlingen.

 

For alle foreninger, der digitaliserer hele eller dele af generalforsamlingen, gælder en klar forventning om, at det er i fuld overensstemmelse med fundamentale demokratiske krav. Der skal være sikkerhed for, at det kun er stemmeberettigede medlemmer, som har adgang til at deltage og at stemmerne registreres og optælles korrekt. Det er Nem Generalforsamling garant for!

 
Opsætning af Nem Generalforsamling til jeres behov

Systemet er meget fleksibelt og let at sætte op og det kræver ingen særlige IT-kompetencer eller træning at klikke de ønskede funktioner af og til og indsætte datoer for de enkelte faser af én generalforsamling. Resten klarer systemet selv.  Det opsættes nemt til forskellige ønsker og vedtægtskrav - herunder et login med NemID, hvor validering enten sker i CPR-registeret eller ved mobil-verifikation.

Nem Generalforsamling indeholder bl.a.:

 • Forslagsstillelse med start og sluttidspunkt

 • Ændringsforslag med start og sluttidspunkt

 • Tema-debat med mulighed for at diskutere bredere emner

 • Roller til brugerprofiler, fx bestyrelsesmedlem, drift og dirigent

 • Kandidatregistreringer, fx til formandsvalg, bestyrelsesvalg m.m.

 • Valgsystem, med mulighed for digital stemmeafgivelse og brevstemmer

 • Notifikationer, brugerne notificeres automatisk ved aktivitet i systemet

 • Arkivering, alt materiale arkiveres hemmeligt på fastsat tidspunkt

Høj sikkerhed og stor brugervenlighed

Nem Generalforsamling er udviklet til at understøtte den danske demokratiske foreningskultur. Udgangspunktet er at udvikle et sikkert og meget brugervenligt system, hvor det er let for brugerne at deltage, samtidig med at man kan være sikker på, at det kun er validerede medlemmer/borgere der har mulighed for at deltage.

Samtidig leverer Nem Generalforsamling fuld dokumentation for mødeafholdelse til fx ekstern revision, og genskaber eventuelle slettede brugerindlæg ifm. indsigelser og klagesager.

Assembly Voting ApS

Park Allé 382

2625 Vallensbæk

info@aion.dk

+45 6066 4828

CVR: 25600665

Support

Vores support er fra mandag til fredag, 09:00 til 16:00

support@aion.dk