Case: Boldklubben Skjold

Da boldklubben Skjold skulle digitalisere deres generalforsamlinger, var resultaterne yderst positive og overraskende. De nye muligheder blev taget godt imod, og det kan sikre en lang mere demokratisk og indlevende fremtid for klubben og deres medlemmer

Jeg møder stort set kun positive reaktioner, når jeg taler om vores nye ramme for generalforsamling…" - Jan Sørensen, formand for Boldklubben Skjold

Mængden af deltagere og aktiviteten på sidelinjen til en fodboldkamp kan være altafgørende for udfaldet af sejre. Bold Klub Skjold har siden 2016 ført samme strategi på generalforsamlingsbanen, og høster nu flere mål end hidtil. Resultatet har været en kraftig fremgang i deltagere såvel som aktivitet omkring foreningens generalforsamlinger.

 

For knap to år siden præsenterede Boldklub Skjold sine 1800 medlemmer for de nye digitale rammer, der i samarbejde med Assembly Voting skulle lægge til grund for et ubegrænset foreningsdemokrati. Med et udgangspunkt, der bestod af forslag udelukkende stillet af bestyrelsen og et fysisk fremmøde på 12 personer, var visionen at sprede demokratiet ud til hele boldklubben.

Assembly Voting har til Skjold og andre foreninger leveret produktet Nem Generalforsamling, der fungerer som en digital platform. Med denne valgløsning kan medlemmerne deltage aktivt hjemme fra stuerne i perioden op til en generalforsamling.

Medlemmerne viser ny interesse

Det har for Skjold, som i mange andre foreninger, været et problem at få folk uden for bestyrelsen til at deltage. Det sås hos Skjold ved de manglende interne revisor- og kassererposter, fredsvalg til bestyrelsesposter og lave stemmeprocenter.

 

Nem Generalforsamling overskueliggøre den ellers administrativt tunge proces, ved visuelt at give overblik over generalforsamlingens indlæg og tidsfrister. Endvidere har medlemmerne mulighed for at tage stilling til de stillede forslag og temaer ved at kommentere, “like” og stille ændringsforslag.

Nem Generalforsamling – en succes

Skjolds medlemmer oplevede ved deres første digitalt baseret generalforsamling at denne øgede viden hos medlemmerne førte til en konkret fremgang i aktivitet.

 

Jan Sørensen, formand for Boldklubben Skjold præsenterer resultatet således:

  • Vi fik 146 medlemmer til at stemme – en reel fremgang på ca. 10 gange det normale deltagerantal.

  • Vi fik 10 kandidater til 4 bestyrelsesposter – det er vist aldrig sket før.

  • Vi fik valgt en kvalificeret kasserer og intern revisor – ingen af posterne har reelt været besat i mange år.

  • Der mødte 24 personer op til offline delen af generalforsamlingen – ca. det dobbelte af normalen.

  • Vi fik sat 8 forslag til afstemning – normalt kun forslag fra bestyrelsen når der ønskes vedtægtsændringer.

  • Vi fik 15 indlæg til dialog i forbindelse med den digitale indledning til generalforsamlingen.

  • De 15 indlæg blev leveret af 9 forskellige medlemmer, heraf kun et fra bestyrelsen

 

BK Skjold bruger fortsat Assembly Votings Nem Generalforsamling til afviklingen af deres generalforsamlinger:

Det er en positiv start på den demokratiske proces, som kommer til at tage til de kommende år" - Jan Sørensen, formand for Boldklubben Skjold

Vil du vide mere?

Assembly Voting ApS

Park Allé 382

2625 Vallensbæk

info@aion.dk

+45 6066 4828

CVR: 25600665

Support

Vores support er fra mandag til fredag, 09:00 til 16:00

support@aion.dk