Case: fsb

Beboerdemokrati 2.0 er en demokratisk løsning rettet mod den almene boligsektor. Systemet er et digitalt værktøj, der dels skal gøre det lettere at organisere et afdelingsmøde, og dels gøre det let og sikkert for beboerne at deltage.
Boligorganisationen fsb har siden projektets tidlige dage i 2013 været med til at optimere Beboerdemokrati 2.0 såvel som organiseringen af afdelingsmødet i deres afdelinger.

I fsb har vi efterhånden holdt en del digitale afdelingsmøder, som har betydet at der er væsentligt flere beboere, der deltager i afdelingsmøderne" - således starter fsbs egen videopræsentation af vores produkt Beboerdemokrati 2.0, rettet mod boligorganisationens beboere.

Nem afvikling

Afdelingsmøder afholdes mindst en gang om året, hvor der bl.a. stemmes om regnskabsårets budget og forslag fra beboerne. Det er lovbestemt at der indkaldes til møde fire uger før det fysiske afdelingsmøde. Derudover er der en del administrative opgaver som behandling af stillede forslag udarbejdelse, godkendelse af kandidatregistreringer, fremsendelse af dagsorden, m.m.

 

Afdelingsmøder i en boligorganisation, som fsb, kræver altså tid og ressourcer før, under og efter det fysiske møde.

 

Beboerdemokrati 2.0  er med til at lette og overskueliggøre den administrative proces, ved at samle hele processen på afdelingens egen, digitale platform.

 

Mere deltagelse - Flere deltagere

Ungdomsboligafdelingen Sjællandsgade 22 er en af de afdelinger der har benyttet Beboerdemokrati 2.0 med succes gennem en årrække.

 

Ved afdelingsmøderne forud for Beboerdemokrati 2.0 kom der sjældent et eneste beboerforslag, ligesom stemmeprocenten typisk lå mellem 5% og 7%.

 

Med overgangen til Beboerdemokrati 2.0 steg antallet af beboerforslag til ml. 8 og 9, mens stemmeprocenten lå ml. 30,8% og 56%. 

 

Samme positive udvikling kunne ses i andre af fsbs afdelinger, fx. Røde Kro, der er en familieafdeling. Her gik man fra 2 til 9 forslag og en stemmeprocent, der voksede med ca. 15 procentpoint med overgangen til Beboerdemokrati 2.0.

 

Større fremmøde til det fysiske afdelingsmøde

Fælles for alle erfaringerne med Beboerdemokrati 2.0 er endvidere, at der typisk møder flere frem til det fysiske afdelingsmøde, når man giver mulighed for at deltage digitalt. Mødet bliver simpelthen eksponeret mere for beboerne, og den løbende formidling af enkelte emner, forslag, debatter og kandidater er med til at øge interessen for afdelingsmødet.

Forskellige digitale værktøjer

Fsb tilbyder i dag alle deres afdelinger muligheden for at supplere deres afdelingsmøder med Assembly Votings digitale værktøjer. Systemet kan tilpasses de enkelte afdelingers krav og behov inden for lovgivningen, hvorfor at fsb udbyder tre forskellige løsninger til deres afdelinger:

 

Afdelingsmøde med digital dialog

Digitalt ”formøde” hvor beboere og bestyrelse kan fremsætte forslag (og ændringsforslag), debattere, lade sig registrere som kandidater, m.m. Selve afdelingsmødet og stemmeafgivelsen foregår på hel traditionel vis.

 

Afdelingsmøde med digital dialog og digital afstemning

Det digitale formøde fungerer som beskrevet ovenfor, men i stedet for at stemme fx med håndsoprækning på selve mødet, afholdes afstemningen digitalt, i en periode af fem dage efter det fysiske afdelingsmøde. Det er ikke muligt at stemme på afdelingsmødet.

 

Afdelingsmøde med digital dialog og digital afstemning samt afstemning på det fysiske møde

Der tillades både digital afstemning, afstemning på mødet samt brevstemme i en fem dages afstemningsperiode efter det fysiske afdelingsmøde.

 

Læs mere om de forskellige modeller og se fsbs videopræsentation af systemet på fsbs hjemmeside

Vil du vide mere?

Assembly Voting ApS

Park Allé 382

2625 Vallensbæk

info@aion.dk

+45 6066 4828

CVR: 25600665

Support

Vores support er fra mandag til fredag, 09:00 til 16:00

support@aion.dk