Person Checking the Phone

Det dokumenteret sikre online valgsystem med avancerede verifikationsmuligheder 

Uanset om der er tale om et nationalt, lokalt eller privat valg, forventer alle et fair valg, hvor der ikke kan sås tvivl om nøjagtigheden af resultatet. Assembly Voting X er et avanceret end-to-end verificerbart online valgsystem, der bygger på fremtrædende, videnskabeligt underbyggede kryptoalgoritmer, der giver fuld dokumentation, gennemsigtighed og mulighed for revision både før, under og efter valgprocessen. 

 Hvorfor Assembly Voting X?

Ikoner-9.png

Beskyt integriteten af din valghandling 

Integritet og kontrolmuligheder i alle dele af valgprocessen er en grundsten i en demokratisk valghandling. Assembly Voting X sikrer fuld integritet gennem individuelle og universelle verifikationsmuligheder til bl.a. stemmeberettigede, valgtilforordnede, uafhængige revisorer, observatører, m.fl.

Ikoner-2.png

Dokumenteret sikkerhed i alle faser af valghandlingen

Systemet er bygget til at sikre anonymitet og stemme-hemmelighed ”by design”. End-to-End kryptering i valg-processen og mixing-processer ved resultatopgørelsen sikrer vælgernes fulde anonymitet og stemmehemmelighed

gennem hele valgprocessen.

gennem hele valgprocessen.

Ikoner-8.png

Dokumenteret og transparent i forhold til ekstern auditering 

Systemets komponenter bygger på matematisk beviste algoritmer og teknologier. Derudover bygger systemet på open source software, der gør det transparent og let tilgængeligt i forhold til ekstern revision. På den måde sikres det, at alle dele i valgsystemet er fuldt dokumenteret og tilgængelige for f.eks. forskere, uafhængige revisorer eller andre relevante interessenter.

Se hvordan det virker

Brug Assembly Voting X til dit næste valg

Full Service

Vi hjælper dig med at forberede, udføre og dokumentere alle aspekter af  valgprocessen. Relevant, hvis du har brug for vejledning, har specifikke krav eller ikke ønsker at bruge administrative interne ressourcer.

Nøglefunktioner

Assembly Voting X er designet til at gennemføre fuldt dokumenterede, sikre og verificerbare valghandlinger som alle kan have tillid til.

 

Det er også designet specifikt til at opnå det mål uden at gå på kompromis med at stille en brugergrænseflade til rådighed, der er intuitivt let at bruge for valgadministratorer, vælgere, observatører eller andre med interesse i valghandlingen. 

Deltagelsesmedier

 • Pc og computere

 • Tablets

 • Smartphone

 • Brevstemmer (for hybridvalg)

Valgprincipper

 • Påkrævet antal stemmer

 • Maksimalt antal stemmer 

 • Vægtede stemmer

 • Overskrivning af stemmer

 • Ranking

 • Tekststemmme

Typer af valg

 • Kandidatvalg

 • Kandiat- og listevalg

 • Folkeafsteminger

 • Regional og konstitutionsvalg

 • Samtidige afstemninger

Stemmeadgang

 • NemID/Digital signatur

 • Distribution via e-boks og medlemsfora

 • Valgkoder (minimum 2)

Hotline service

 • Telefon og e-mail

Cases

Kirkeministeriet

Bispevalget i Helsingør Stift blev for nyligt gennemført digitalt med Assembly Voting X. Sikkerheden og muligheden for at udøve kontrol med alle dele af valghandlingen er med Assembly Voting X tilsvarende den som vi kender fra folketingsvalg i Danmark.

Brug Assembly Voting X til dit næste valg 

Vi leverer Assembly Voting X som en ’full-service’ løsning. Det betyder at vi hjælper dig med at forberede, udføre og dokumentere alle aspekter af valgprocessen. Det gør det let for dig at gennemføre dit valg sikkert og effektivt uden at bruge unødigt mange administrative interne ressourcer.

Teknologiske nøglekomponenter i Assembly Voting X

◦  Elliptic curve cryptography -- secp256k1 curve

◦  Threshold cryptography based on ElGamal cryptosystem

◦  Schnorr digital signatures

◦  Discrete logarithm zero-knowledge proof

◦  Furukawa mixing proof

◦  SHA256 hash function

Business Team
Partnerløsning

Til organisationer, der har behov for en sikker, dokumenteret og komplet digital infrastruktur til løsning af valgopgaver for slutkunder i en given industri eller specifikt område. Assembly Voting har et etableret partnerprogram, der tilbyder systemadgang, lokal hosting og relevant oplæring